فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

کتاب از شنبه(غلبه بر تنبلی و اهمال کاری) محمد پیام بهرام پور

قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 228 | فرمت فایل: پی دی اف

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تکنیک های حل مساله و تصمیم گیری

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 106 | فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت راهبری و مدیریت وراهیردی(اصول و تکنیک های رهبری در سازمان)

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 174 | فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول نظارت و مدیریت عملکرد

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 76 | فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی عملکرد کارکنان

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 63 | فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت ارزیابی عملکرد

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 83 | فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصول و مبانی برنامه ریزی در مدیریت

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 51 | فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی در مدیریت

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت راهبری و مدیریت راهبردی در سازمان

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 171 | فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استرس شغلی

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 79 | فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرسودگی شغلی

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 47 | فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انگیزش شغلی خود تعیین گری بلیس (BWMI)

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 13

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی